Een Afwasmiddel Dreft Professional 2 x 1 liter koop je bij EconOffice Een Afwasmiddel Dreft Professional 2 x 1 liter koop je bij EconOffice

Afwasmiddel Dreft Professional 2 x 1 liter

Minimum afname: 1
Prijs per: set
€ 11,34 € 5,98 € 7,24 incl. BTW
Logo

Omschrijving

  Elke druppel Dreft geeft uw afwas die langdurige reinigende kracht die hij nodig heeft.

  Zijn geconcentreerde formule pakt vet onmiddellijk aan en geeft een schitterende glans.

  Geen wonder dat Dreft de nummer één onder de afwasmiddelen is.

  Vloeibaar handafwasmiddel voor algemeen gebruik.

  Verwijdert zeer doeltreffend en snel alle vetten en etensresten.

  Schuimt langdurig zodat het water minder vaak moet worden ververst.

  Zuinig in gebruik.

  Fris en aangenaam geparfumeerd.

  Veiligheidsinformatie: veroorzaakt ernstige oogirritatie.

  Buiten het bereik van kinderen houden.

  Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.

  contactlenzen verwijderen en indien mogelijk blijven spoelen.

  Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

  Gevarenaanduiding;

  H301 Giftig bij inslikken.

  H302 Schadelijk bij inslikken.

  H311 Giftig bij contact met de huid.

  H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

  H315 Veroorzaakt huidirritatie.

  H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

  H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

  H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

  H330 Dodelijk bij inademing.

  H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

  H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

  H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

  H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

  Veiligheidsvoorschrift;

  P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

  P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

  P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

  P501 Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke regelgeving.

Specificaties

Voorraad: 103
Lengte: 216 cm
Breedte: 72 cm
Hoogte: 188 cm
Gewicht: 2155 gr
Volume: 2923
Merk: Dreft
Commerciële kleurnaam: Groen
Garantie: 24 maand
Inhoud (Netto): 1 l
Kleur: Groen
Met Milieukeurmerk: Ja
Milieukeurmerk: Fairtrade
Soort afwasmiddel: Afwasmiddel handafwas