T: 045-563 94 20 | E: info@econoffice.nl
Privacy Policy terug

Privacybeleid Econ Office

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Econ Office./Bags2Buy  U dient zich ervan bewust te zijn dat Econ Office niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Econ Office respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Econ Office
Eurode Park 1-7
6461 KB Kerkrade
info@econoffice.nl 

 

 

Privacyreglement econ office/bags2buy

Dit is het privacyreglement van ECONOFFICE/BAGS2BUY gevestigd aan het Eurode Park 1-7, te 6461 KB  KERKRADE

De volgende websites en applicaties behoren tot econoffice/bags2buy 

WWW.ECONOFFICE.NL/WWW.BAGS2BUY.NL

Links naar websites van derden

Op de Website zijn links naar websites van derden te vinden, Gebruikers worden na het aanklikken van voornoemde links doorgeleid naar de website van de betreffende derde Op het gebruik van dergelijke Derde Websites is het privacyreglement van de desbetreffende derde van toepassing. Gebruiker dient het privacyreglement van deze derde te lezen om inzicht te krijgen in hoe deze partij omgaat met uw persoonsgegevens. EconOffice/Bags2Buy is niet aansprakelijk voor de informatie die door derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van dergelijke Derde Websites.

Cookies

Teneinde gebruikers van de Website in staat te stellen gebruik te kunnen maken van de volledige functionaliteit van de Website, plaatst EconOffice/Bags2Buy kleine hoeveelheden informatie (cookies of vergelijkbare technologieën) op de door haar gebruikers gebruikte randapparatuur (zoals een laptop, tablet, telefoon), dan wel leest EconOffice/Bags2Buy informatie af zoals deze zich bevindt in de browserinstellingen op de randapparatuur van haar gebruikers.

 

EconOffice/Bags2Buy maakt gebruik onderstaande "soorten cookies":

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening dan wel het tonen van de gevraagde website en de bijbehorende functionaliteit. Voorbeelden van dergelijke cookies zijn cookies die bijhouden welke boeken er in het winkelwagentje zitten, die een login onthouden en cookies ter herinnering van de taalvoorkeur van de gebruiker tijdens de browsersessie. Deze cookies worden niet langer bewaard dan de betreffende browsersessie.

Cookies ter optimalisatie van de gebruikerservaring, de dienstverlening en de kwaliteit daarvan
 

ECONOFFICE/BAGS2BUY  heeft de voorafgaande toestemming nodig van haar gebruikers alvorens gebruik te mogen maken van niet-functionele cookies. Een gebruiker geeft diens toestemming door de daarvoor bestemde keuze op de Website aan te klikken

Deze cookies worden gebruikt om u als bezoeker van WWW.ECONOFFICE.NL te kunnen voorzien van een verbeterde dienstverlening en gebruikerservaring. Deze cookies herinneren bijvoorbeeld nadat de browsersessie is afgelopen de loginnaam van een betreffende gebruiker opdat de gebruiker deze bij haar volgende bezoek aan het portaal niet opnieuw hoeft in te voeren (hiertoe slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer en e-mailadres, zodat u deze niet bij iedere nieuwe aanvraag hoeft in te vullen).

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Deze cookies worden bewaard na afloop van een browsersessie [hier opnemen welke bewaartermijn hiervoor wordt gehanteerd, bijvoorbeeld: “(…) voor een X-periode na de eerste browsersessie, tenzij de gebruiker in die periode weer verschijnt; dan wordt de termijn steeds met een maand verlengd.]  

Bij uw eerste bezoek op een van onze websites krijgt u de mogelijkheid om geen gebruik te maken van cookies. Ook als u eerder heeft aangegeven gebruik te willen maken van cookies, kunt u deze toestemming op elk moment weer intrekken door middel van [hier aangeven hoe de hoe gebruiker de mogelijkheid wordt geboden diens toestemming weer in te trekken, zoals het kunnen uitvinken van de toestemming]. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Google Analytics
ECONOFFICE/BAGS2BUY maakt gebruik van Google Analytics cookies teneinde het gebruik van de Website en diensten te kunnen analyseren. ECONOFFICE/BAGS2BUY heeft een bewerkersovereenkomst gesloten met Google Analytics.Hierbij is ervoor gekozen slechts een deel van uw IP-adres te registreren en worden gegevens niet gedeeld met andere diensten van Google Inc.] Google Analytics cookies geven ECONOFFICE/BAGS2BUY informatie over het gebruik en navigatie binnen/tussen de Website en/of diensten. Deze informatie helpt ECONOFFICE/BAGS2BUY om de indeling van de Website en diensten te verbeteren om deze beter af te stemmen op de behoeftes van haar gebruikers, trends te analyseren en het traceren van navigatiegedrag. De informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld, wordt verstrekt aan Google Analytics teneinde deze in staat te stellen het gebruik dat wordt gemaakt van de Website en/of diensten te evalueren en statistische rapporten daarvan op te stellen. Meer informatie over het gebruik door Google Analytics van de aan haar verstrekte informatie kan worden gevonden in de Privacy Policy of Google Analytics.  

 

Private Logging

Indien u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van deze cookies, leggen onze servers de gegevens vast die uw browser verzendt vanaf uw randapparatuur naar de server waarop de opgevraagde informatie zich bevindt wanneer u de Website bezoekt. Hiervan worden serverlogbestanden bijgehouden. Deze serverlogbestanden bevatten gegevens als uw webverzoek, IP-adres en informatie over de browser die wordt gebruikt zoals browsertype, browsertaal en de datum en tijd van uw verzoek (loggegevens). Bij een volgend bezoek aan de Website kunnen wij u herkennen.

Deze informatie wordt gebruikt om website statistieken samen te stellen en om een beeld te verkrijgen van populaire webpagina’s en welke derde websites naar onze sites linken. We hebben uitsluitend de intentie om deze gegevens - waaronder uw IP-adres – te gebruiken om eventuele problemen met onze server te lokaliseren/op te sporen of andere technische problemen met de Website en/of diensten en om misbruik daarvan op te sporen.

Social media
Op de Website zijn zogenaamde socialmediaknoppen opgenomen van [Facebook, Google+/Youtube, Instagram, Twitter en LinkedIn]. Met behulp van deze socialmediaknoppen kun je ervoor kiezen om via je eigen socialmedia-account bij voornoemde diensten aan te geven dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten. Als je op een socialmediaknop klikt, kan door de betreffende socialmediadienst één of meerdere cookies ter herkenning van jou worden geplaatst. Dit zal vervolgens zichtbaar zijn voor de bezoekers van je persoonlijke socialmedia-websitepagina’s. Op het gebruik van dergelijke socialmediawebsites zijn de betreffende voorwaarden van die socialmediadienst van toepassing. Het privacyreglement van ECONOFFICE/BAGS2BUY is uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van dergelijke socialmediadiensten. Zie ook onder het kopje ”Links naar websites van derden”.

Advertentiecookies:

Indien u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van deze cookies plaatsen wij advertentiecookies op de Website. Wij geven daarnaast derden partijen de mogelijkheid om advertentiecookies te plaatsen op de Website. Ook plaatsen wij advertentiecookies op Derde Websites. De informatie uit deze advertentiecookies kunnen wij met elkaar combineren. Dit doen we zodat we jou, aan de hand van je online surf-, zoek- en koopgedrag, zo relevant mogelijke aanbiedingen kunnen doen. Tevens houden we met deze advertentiecookies bij welke advertenties je hebt gezien.

Communicatie en nieuwsbrieven

Wanneer u als bezoeker van onze Website een e-mail of andere berichten naar econoffice/b ags2buyverzendt, zullen we dergelijke berichten gebruiken en bewaren om en zolang nodig om uw vragen te verwerken/uw verzoeken te beantwoorden (gebruikerscommunicatie).

U kunt u aanmelden voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze aanbiedingen, acties en nieuws. Dan wordt uw e-mailadres en naam opgeslagen. Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Meld je dan hier af.[4]

 

Delen met derden

ECONOFFICE/BAGS2BUY deelt in de volgende gevallen persoonsgegevens met derden:

 

  • Als we dergelijke gegevens aan onze (sub)verwerkers verstrekken teneinde de aan hen opgedragen (deel van de) dienstverlening uit te voeren. Deze derden mogen de gegevens alleen verwerken in (sub)opdracht van ons en we vereisen dat deze partijen ermee instemmen dergelijke gegevens te verwerken volgens onze instructies en in overeenstemming met dit privacyreglement en andere gewenste maatregelen over vertrouwelijkheid en beveiliging;
  • Als we er te goeder trouw van overtuigd zijn dat het toegankelijk maken, verwerken, gebruiken, bewaren of openbaar maken van dergelijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) eventuele geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedures of een afdwingbaar verzoek van een officiële instantie na te komen, (b) fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins af te handelen en van oordeel zijn daartoe een gerechtvaardigd belang te hebben, (d) de rechten, eigendom of veiligheid van [Naam Lid Quantore], zijn gebruikers en het publiek te beschermen tegen dreigend gevaar voor zover wettelijk toegestaan of vereist, of (e) als we daartoe uitdrukkelijke toestemming van u hebben verkregen (‘informed consent’);

 

Beveiliging

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. 

econoffice/bags2buy treft gepaste beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens. Hieronder vallen interne controles van ons beleid en beveiligingsmaatregelen met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, alsook fysieke beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoonsgegevens bewaren.

Als u bij econoffice/bags2buy een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een secure server. econoffice/bags2buy beperkt de toegang tot persoonsgegevens tot die werknemers, contractanten en agenten van econoffice/bags2buydie deze gegevens nodig hebben om onze diensten te beheren, te ontwikkelen of te verbeteren. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

ECONOFFICE/BAGS2BUY verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en in overstemming met dit privacyreglement. We blijven ons privacyreglement met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens controleren om er zeker van te zijn dat we alleen die persoonsgegevens verzamelen, opslaan en verwerken die zijn vereist om onze diensten te leveren of te verbeteren of die anderszins volgens dit beleid zijn toegestaan.

Vragen en klachtbehandeling

Mocht u vragen of een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door ECONOFFICE/BAGS2BUY dan kunt u dit kosteloos en eenvoudig kenbaar maken aan ECONOFFICE/BAGS2BUY op de volgende manieren:

  • Via e-mail: info@econoffice.nl
  • Via telefoon: 045 563 9420
  • Post: Eurode Park 1-7, 6461 KB, KERKRADE

 

Inzage, correctie en verwijdering persoonlijke gegevens en verzet
ECONOFFICE/BAGS2BUY spant zich te goeder trouw in om de gebruikers van haar Website en andere betrokkenen te voorzien van toegang tot diens persoonsgegevens of anderszins inzage te verlenen in diens persoonsgegevens, om deze gegevens te corrigeren als deze niet correct zijn, of om dergelijke gegevens op verzoek te verwijderen, op te vragen of de verwerking te beperken of zich tegen de verwerking te verzetten, een en ander conform de wettelijke rechten van die betrokkene(n).

ECONOFFICE/BAGS2BUY zal de verzoeker vragen om zichzelf te identificeren voordat dergelijke verzoeken worden verwerkt. ECONOFFICE/BAGS2BUY weigert mogelijk dergelijke verzoeken te verwerken die op onredelijke manier herhaaldelijk of systematisch zijn, buitensporige technische inspanningen vergen, de privacy van anderen in gevaar brengen, of die praktisch gezien vrijwel onuitvoerbaar zijn. ECONOFFICE/BAGS2BUY deelt haar beslissing binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk aan de betrokkene mede. Deze termijn kan verlengd worden indien het verzoek complex is of vele verzoeken tegelijk binnenkomen.

Een weigering of verlenging is met redenen omkleed. Als u het niet eens bent met onze beslissing, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. ECONOFFICE/BASG2BUY voert deze service zo spoedig mogelijk uit en – voor zover zij als verantwoordelijke is aan te merken - op haar kosten, behalve als het uitvoeren van deze service buitensporige inspanningen vergt, in welk geval zij de conform de alsdan geldende wet- en regelgeving toegestane vergoeding kan vragen aan de betreffende betrokkene. In de gevallen dat ECONOFFICE/BAGS2BUY] als verwerker in de zin van de toepasselijke wetgeving ter bescherming persoonsgegevens is aan te merken, is ECONOFFICE/BAGS2BUY gerechtigd een vergoeding voor de kosten van het bovenstaande in rekening te brengen.

Bewaartermijn
ECONOFFICE/BAGS2BUY bewaart persoonsgegevens als identificeerbaar gegeven zolang het nodig is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn zoals beschreven in deze privacy policy. Geanonimiseerd kunnen de gegevens eventueel langer bewaard worden door ECONOFICE/BAGS2BUY

Nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen Privacy policy
Dit reglement kan van tijd tot tijd worden aangepast, om bijvoorbeeld in lijn te brengen met de alsdan geldende wet- en regelgeving. Indien deze privacy policy wordt aangepast, zal dit tijdig worden aangekondigd op de Website.

Econ Office
Eurode Park 1-7
6461 KB Kerkrade
info@econoffice.nl