Een Vaatwastabletten at home Clean All-in-One zak à 90 stuks koop je bij EconOffice
1429369 - 9938240 - safetysheet Vaatwastabletten at home Clean All-in-One zak # 90 stuks

Vaatwastabletten at home Clean All-in-One zak à 90 stuks

Productnummer: 1429369
Minimum afname: 1
Prijs per: zak
€ 12,86 € 8,49 € 10,27 incl. BTW
Logo

Omschrijving

  Maak je vaat moeiteloos schoon met At Home Vaatwastabletten All-in-1.

  Deze krachtige tabletten bieden een alles-in-één oplossing voor een grondige reiniging van je vaat.

  Met hun geavanceerde formule helpen ze bij het verwijderen van vet, hardnekkige vlekken en zelfs ingedroogd voedsel.

  Voeg gewoon een tablet, zit in een plastic folie en is niet oplosbaar, toe aan je vaatwasser en geniet van schone, sprankelende vaat na elke wasbeurt.

  Gewicht: 20g

  Glas bescherming

  Zorgt voor glans en frisheid

  Beschermt tegen kalkaanslag en corrosie

  Verzacht het water

  Werkt goed bij lage temperaturen.

  Veiligheidsvoorschriften:

  H319: veroorzaakt ernstige oogirritatie.

  P101: bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

  P102: buiten het bereik van kinderen aanhouden.

  P264: na het werken met dir product grondig wassen.

  P280: beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

  P305+P351+P338: bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk blijven spoelen.

  P337+P313: bij aanhoudende oogirritatie een arts raadplegen.

  P501: inhoud/verpakking afvoeren door middel van de afval- en recyclingdienst van de gemeente.

  EUH208: bevat subtilisine: kan een allergische reactie veroorzaken.

Specificaties

Voorraad: 452
Lengte: 326 cm
Breedte: 236 cm
Hoogte: 106 cm
Gewicht: 1740 gr
Volume: 8155
Merk: Office
Aantal stuks: 90 St.
Alles in 1: Ja
Commerciële kleurnaam: Blauw
Kleur: Blauw
Soort afwasmiddel: Vaatwasmiddel
Vorm: Tablet
Wateroplosbaar sachet: Neen